GEM España

España integrouse no proxecto GEM no ano 2000, co equipo nacional do IE Business School. A partir de 2003, o proxecto comezou a crecer coa incorporación de equipos de investigación das distintas Comunidades e Cidades Autónomas, que levan a cabo estudos rexionais independentes de carácter anual. En 2011 o proxecto iniciou unha etapa de transición, coa Fundación Xavier de Salas como entidade interlocutora dos equipos rexionais ante a Global  Entrepreneurship  Research  Association ( GERA). En 2012 o Centro Internacional Santander Emprendimiento (CISE) lidera o programa en España, co apoio da Función Rafael del Pino.

O ano 2014 marca un punto de inflexión na evolución do proxecto no noso país. Ese ano nace a Rede GEM España, unha asociación sen ánimo de lucro dedicada ao fomento da investigación, a formación, o estudo, a transferencia e a difusión dos coñecementos, técnicas e metodoloxías de análises relacionadas co fenómeno emprendedor e a creación e desenvolvemento de empresas.

A partir de 2018 prodúcese un novo impulso do proxecto coa creación do Observatorio del Emprendimiento de España por parte da Rede GEM. Esta nova entidade toma a testemuña do CISE no liderado e coordinación do proxecto en España, coa Empresa Nacional de Innovación (ENISA) como principal socio financiador.

Nesta nova etapa a Rede GEM asume novos compromisos co emprendemento, sumando novos proxectos de referencia no ámbito do emprendemento, como o Global University Entrepreneurial Spirit Students’ Survey (GUESSS).

Actualmente, son 19 os equipos académicos de universidades españolas os que levan a cabo o proxecto  GEM, agrupados na RedGEM, cubrindo a totalidade das Comunidades Autónomas e achegando así coñecemento sobre o ecosistema emprendedor do país. En 2012 o español foi recoñecido como mellor equipo GEM nacional polo GERA.

A dirección do Observatorio corre a cargo dun Comité Executivo, constituído polas seguintes persoas:

  • Presidenta: Ana Fernández-Laviada, Universidad de Cantabria
  • Directora técnica: Nuria Calvo Babío, Universidade da Coruña
  • Tesorera: María Saiz Santos, Universidad del País Vasco – UPV/EHU
  • Vocales: María del Mar Fuentes, Universidad de Granada, e Ignacio Mira, Universidad Miguel Hernández de Elche
  • Secretaria: Paula San Martín, Universidad de Cantabria
Red GEM España: www.gem-spain.com
Facebooktwitterlinkedininstagram