Vindeiros eventos sobre emprendemento

XIII WORKSHOP DE INVESTIGACIÓN BASADA EN GEM (Pamplona, 6 de setembro de 2019)

A Universidade de Navarra invita a docentes e investigadores da comunidade universitaria a participar no VIII Workshop da Sección de Función Empresarial e Creación de Empresas de ACEDE e no XIII Workshop de Investigación baseado en GEM, que se celebrará o día 6 de setembro de 2019 en Pamplona. O lema elixido este ano é “Ecosistemas emprendedores: logros y retos”.

Call for abstracts: ata o 17 de xuño. Máis información

 

V Conferencia sobre Educación para Emprender – CEE’2019 (Porto, 13 setembro de 2019)

Esta Conferencia ten como obxectivo difundir experiencias e prácticas no eido da educación para emprender, proporcionando unha visión global sobre o tema. Por vez primeira comtémplase, á vez que presencialmente, a participación en remoto.

Call for abstracts: ata o 1 de xullo. Máis información

 

 

CIEM 2019 – 9.ª Conferência Ibérica de Empreendedorismo (Porto, 14-15 de Noviembre de 2019) 

A 9ª Conferencia Ibérica sobre o Espírito Empresarial – CIEM 2019 dá continuidade aos vencellos de intercambio entre os universos científicos e empresariais co propósito de compartir coñecementos, capacidades e experiencias e contribuíndo ao crecemento da economia baixo o tema: “Emprender e Internacionalizar”

Call for abstracts: ata o 15 de xuño. Máis información

Próximos eventos sobre emprendimiento

XIII Workshop de investigación basada en GEM (Pamplona, 6 de septiembre de 2019)

La Universidad de Navarra y GEM España invitan a docentes e investigadores de la comunidad universitaria a participar en el VIII Workshop de la Sección de Función Empresarial y Creación de Empresas de ACEDE y en el XIII Workshop de Investigación basado en GEM, que se celebrará el día 6 de septiembre de 2019 en Pamplona. El lema elegido este año es “Ecosistemas emprendedores: logros y retos”.

Call for abstracts: hasta el 17 de junio. Más información

 

V Conferencia sobre Educación para Emprender – CEE’2019 (Porto, 13 septiembre de 2019)

Esta Conferencia tiene como objetivo difundir experiencias y prácticas en el ámbito de la educación para emprender, proporcionando una visión global sobre el tema. Por primera vez se comtempla, a la vez que presencialmente la participación en remoto.

Call for abstracts: hasta el 1 de julio. Más información

 

 

CIEM 2019 – 9.ª Conferência Ibérica de Empreendedorismo (Porto, 14-15 de Noviembre de 2019) 

La 9ª Conferencia Ibérica sobre el Espíritu Empresarial – CIEM 2019 da continuidad a los vínculos de intercambio entre los universos científico y empresarial con el propósito de compartir conocimientos, capacidades y experiencias contribuyendo al crecimiento de la economia bajo el tema: “Emprender e Internacionalizar”

Call for abstracts: hasta el 15 de junio. Más información