Equipo

Loreto Fernández Fernández

Loreto Fernández Fernández

Directora GEM-Galicia

Profesora titular do Departamento de Economía Financeira e Contabilidade. Universidade de Santiago de Compostela.

Isabel Neira Gómez

Directora-Técnica GEM-Galicia

Profesora Titular do Departamento de Economía Cuantitativa. Universidade de Santiago de Compostela.

Sara Fernández López

Coordinadora Equipo GEM-USC

Profesora Contratada Doutora do Departamento de Economía Financeira e Contabilidade. Universidade de Santiago de Compostela

María Bobillo Varela

Xestora de Proxectos.

Nuria Calvo Babío

Profesora Contratada Doutora do Departamento de Organización de Empresas. Universidade da Coruña.

Jacobo Feás Vázquez

Profesor Contratado Doutor do Departamento de Economía Financeira e Contabilidade. Universidade de Santiago de Compostela.

Marta Portela Maseda

Profesora Asociada do Departamento de Economía Financeira e Contabilidade. Universidade de Santiago de Compostela.

Lucía Rey Ares

Profesora interina de substitución. Universidade de A Coruña

David Rodeiro Pazos

Profesor Contratado Doutor do Departamento de Economía Financeira e Contabilidade. Universidade de Santiago de Compostela.

Emilio Ruzo Sanmartín

Profesor Titular do Departamento de Organización de Empresas e Comercialización. Universidade de Santiago de Compostela.

Pilar Piñeiro García

Profesora Contratada Doutoral do Departamento de Organización de Empresas e Marketing. Universidade de Vigo

Alberto Vaquero García

Profesor titular da Universidade de Vigo.

Guillermo Andrés Zapata Huamaní

Investigador posdoutoral. Universidade de Santiago de Compostela.