Publicacións

2018

 • Artigo publicado en Web of Science (ISI ou JCR)
  Lado-Sestayo, Rubén / Neira-Gómez, Isabel / Chasco-Yrigoyen, Coro (2018)  Entrepreneurship at Regional Level: Temporary and Neighborhood Effects. Entrepreneurship Research Journal
 • Capítulos de libros

  Zapata, G.A., Fernández, S., Rey, L., & Rodeiro, D. (2018): “Entrepreneurial Universities as determinants of technology entrepreneurship”. En: J. Ferreira, A. Fayolle, V. Ratten, & M. Raposo (Eds.). Entrepreneurial Universities. Collaboration, Education and Policies (pp. 153-171). Cheltenham, Reino Unido: Edwar Elgar Publishing. doi: 10.4337/9781786432469. ISBN: 978-1-78643-245-2

2017

 • Publicación en Congreso Internacional

  Fernández Fernández, L.; Fernández López, S.; Rey Ares, L.; Zapata Huamaní, G. e Bobillo Varela, M. (2017): “Universidades Emprendedoras e Innovadoras: una propuesta de caracterización”. 7ª Conferencia Internacional de Emprendedorismo (CIEM): Empreender para o Sucesso, Esposende (Portugal), 8 e 9 de Xuño 2017. Libro de actas, ISBN 978-989-97513-6-1, pp. 222-233.

  Fernández Fernández, L.; Fernández López, S.; Rey Ares, L.; y Bobillo Varela, M. (2017): “Innovación en la primera misión de las universidades”. III Conferencia sobre Edocación para el Emprendimiento. 14 de setembro, Universidade de Aveiro (Portugal). Publicado em: Atas da Conferência Educação Para o Empreendedorismo, ISBN 978-972-789-517-5, pp. 129-146.

 • Capítulo de libro
  Zapata-Huamaní, G. A., Fernández-López, S., Neira-Gómez, I., Rey-Ares, L, Rodríguez-Gulías, M. J., & Rodeiro-Pazos, D. (2018). The Role Models as Determinants of New Technology-Based Firms: An Exploratory Study. In Nascent Entrepreneurship and Successful New Venture Creation (pp. 272-288). IGI Global.
 • Tese de doutoramento 
  Zapata Huamaní, G. A. (2017). El emprendimiento tecnológico: análisis de sus determinantes macro-contextuales y micro-individuales. Tesis de doutoramento, Universidad de Santiago de Compostela, Santiago de Compostela, España.
 • Artigo publicado en SCOPUS
  Zapata-Huamaní, G. A., Fernández-López, S., Neira-Gómez, I., & Rey-Ares, L. (2017). THE ROLE OF THE ENTREPRENEUR IN NEW TECHNOLOGY-BASED FIRMS (NTBFs): AN ANALYSIS ACCORDING TO CONTEXT DEVELOPMENT. Regional and Sectoral Economic Studies, 17(2), 25-42.
 • Artigo publicado en Web of Science (ISI ou JCR)
  Neira; I.; Fernández, L.; Portela, M.; Calvo, N. (2017) Entrepreneur: do social capital and culture matter? International Entrepreneurship and Management  June 2017, Volume 13, Issue 2, pp 665–683 (DOI: 10.1007/s11365-016-0418-3):1-19

2016

 • Publicación en Congreso Internacional
  Zapata, G.A.; Neira, I.; Nogueira, M.A. & Rey, L. (2016): “Emprendimiento tecnológico en Suramérica: factores regionales y el efecto país”. En: A.R. Garcia & S.Brito (dirs.): XXVI Jornadas Luso-Espanholas de Gestão Científica – Competitividade das Regiões Transfronteiriças. ISBN: 978-989-8289-60-5. XXVI Jornadas Luso-Espanholas de Gestão Científica, 3-6 Febrero, Idanha-a-Nova (Portugal).
 • Outros artigos
  Zapata Huamaní, G.; Fernández López, S.; Rodeiro Pazos, D. (2016). Inversión en I+D, capital riesgo y emprendimiento tecnológico en Suramérica. Revista Española de Capital Riesgo. España. Nº 2/2016, págs. 49-59.
 • Publicación en Congreso nacional
  Zapata Huamaní, G. A.; Fernández López, S.; Neira Gómez I (2016). Aproximación a los factores culturales determinantes del emprendimiento tecnológico. VIII Workshop de investigación basada en GEM. El papel del contexto en la acción emprendedora. Granada – España.
 • Artigo publicado en SCOPUS
  Rodríguez-Gulías, M.J.; Fernández-López, S.; Rodeiro-Pazos, D. (2016): “Growth determinants in entrepreneurship: A longitudinal study of Spanish technology-based university spin-offs”, Journal of International Entrepreneurshipl,(), 1-22, 10.1007/s10843-016-0185-9. First ONLINE in 14 july 2016 Print ISSN: 1570-7385. Online ISSN: 1573-7349. (SJR 0.549 / H Index 23/ Q1 en 2015).
 • Artigo publicado en Web of Science (ISI ou JCR)
  Gulías, M.J.; Rodeiro, D.; Fernández, S. (2016): “The effect of university and regional knowledge spillovers on firms’ performance: an analysis of the Spanish USOs”, International Entrepreneurship and Management Journal, (), 1-19, DOI: 10.1007/s11365-016-0399-2. First ONLINE in 23 may 2016. Esta revista está indexada en Social Science Citation Index (Journal Citation Reports – ISI Thompson). ISSN (versión impresa): 1554-7191- ISSN (versión online): 1555-1938. (JCR Impact factor 0.765 en 2014).

2015

 • Capítulo de libro
  Barro, S.; Fernández, S. (2015): “Objetivos y alcance del estudio” en Barro, S. (coord.): La transferencia de I+D, la innovación y el emprendimiento en las universidades. Educación superior en Iberoamérica. Informe 2015. Chile: CINDA, pp. 43-50. ISBN: 978-956-7106-63-9. Nº de Registro Legal: 249704.
 • Publicación en Congreso Internacional
  Rodríguez, M.J.; Fernández, S.; Rodeiro, D.; (2015): “El origen universitario como mitigador del efecto género en las spin-offs españolas”, XXV Jornadas Luso-Espanholas. Gestão Científica, 5 e 6 de febreiro, Ourense (España). ISBN: 978-84-697-2121-6.
 • Artigo publicado en Web of Science (ISI ou JCR)
  Lado, R.; Vivel, M. y Otero, L. (Pendiente de publicación): “Barreras al emprendimiento hotelero: un análisis sectorial”, Tourism and Management Studies, Esta revista está indexada en WOS). (Impact factor 0,7164 WOS Scielo).
 • Relatorios e conferencias en Xornadas/Congresos/Cursos
  Rodeiro Pazos D (2015): “El desarrollo de las spin-offs universitarias: obstáculos y políticas de apoyo”; Jornada “Innovación y emprendimiento con base en las ciencias” Coordinada por Xavier Vence e David Rodeiro. Organiza Grupo ICEDE, USC, 4 Febreiro 2015, Facultade de Ciencias Económicas e Empresariales, Santiago de Compostela
 • Relatorios e conferencias en Xornadas/Congresos/Cursos
  Rodeiro Pazos D (2015): “Un análisis del emprendimiento femenino universitario”; Encontro ATALANTA, Santiago de Compostela, 21 Octubre 2015, WomanEmprende, UNIEMPRENDE, Universidade de Santiago de Compostela
 • Outros artigos
  Rodríguez Gulias, M.J; Fernández López,S.; Rodeiro Pazos, D. (2015): “Efecto del capital riesgo sobre el crecimiento de las spin-offs universitarias”, Revista de Capital Riesgo, nº3/2015
 • Outros artigos
  Bobillo, M. (2015): “Mujeres emprendedoras en la universidad iberoamericana: casi todo por hacer”. Santiago de Compostela: RedEmprendia. ISSN: 2386-7094
 • Libros
  Fernández, S. con outros membros da USC, BIC Galicia e a Confederación de Empresarios de Galicia (2015): “Global Entrepreneurship Monitor. Informe Ejecutivo Galicia 2014”. ISBN: 978-84-608-2927-0. ISSN: 1886-9319. Depósito legal: C 1856-2015.

2014

 • Publicación en Congreso Internacional
  Zapata, G.A.; Fernández, S.; Neira, I. & Rey, L. (2014): “Emprendimiento tecnológico en España: determinantes individuales y efecto región”. En: A. García & I. Neira (coords): Investigaciones de Economía de la Educación, N. 9, pp. 1017-1039. ISBN: 978-84-942418-8-8. XXIII Xornadas da Asociación de Economía da Educación, 2-4 Xullo, Valencia (España).
 • Publicación en Congreso nacional
  Zapata Huamaní, G. A.; Fernández López, S.; Neira Gómez I (2014). El emprendimiento tecnológico en Sudamérica: una aproximación a los determinantes individuales y regionales. VIII Workshop de investigación basada en GEM. Emprender para un territorio prospero. Madrid – España.
 • Publicación en Congreso nacional
  Zapata, G. A.; Fernández, S.; Neira, I. & Rey, L. (2014): “El Género como factor determinante del emprendimiento tecnológico en Sudamérica”. En: A.J. López; A. González & E. Aguayo: Roles de Xénero nun Mundo Globalizado, pp. 173-182. ISBN: 978-84-9749-599-8. II Xornada Universitaria Galega en Xénero, 12 Xuño, Ferrol (España).
 • Publicación en Congreso Internacional
  Zapata Huamaní, G. A.; Fernández López, S.; Neira Gómez I.; Nogueira Moreiras M. A. (2014). Factores individuales determinantes del emprendimiento tecnológico: un análisis del caso español en XXIV Jornadas Luso-Espanholas. Gestão Científica. O Contributo da Gestão para a Sustentabilidade das Organizações e da Sociedade. Leiria-Portugal. ISBN: 978-972-8793-66-1.
 • Publicación en Congreso nacional
  Zapata Huamaní, G. A. (2014). Análisis de los factores determinantes y diferenciales del emprendimiento tecnológico en España. II Encontro da Mocidade Investigadora EDI-USC. Santiago de Compostela – España.
 • Capítulo de libro
  Zapata Huamaní, G. A. et al. (2014). “El emprendimiento de base tecnológica; Características diferenciales” en “Innovación y emprendimiento con base en las ciencias”. ISBN: 1886-9319.
 • Publicación en Congreso Internacional
  Rodríguez, M.J.; Fernandez, S. ; Rodeiro, D. (2014): Do University Technology Based Firms grow more? The Spanish case, INBAM, Universitat de Barcelona, Barcelona, 24 a 27 de junio
 • Publicación en Congreso Internacional
  Rodeiro, D.; Rodríguez, M.J.; Fernandez, S. ; (2014): La actividad de innovación en las spin-offs universitarias. Existe alguna diferencia con el resto de empresas? . XXIII Xornadas da Asociación de Economía da Educación. Valencia – España.

2013

 • Artigo publicado en SCOPUS
  Rodeiro, D.; Fernández, S.; Vivel, M.; Rodríguez, M. (2013): “The creation of new technology-based firms at Spanish public research institutions: an analysis of their financial statements”, International Journal of Innovation and Learning, Vol. 14, No 3/4, pp. 405-421.
 • Artigo publicado en SCOPUS
  Are USOs more supported to compete than spin-offs not linked to universities? A dynamic overview and proposal of model of USOs support, International Journal of Innovation and Learning, Vol. 14, No. 3/4, 2013 (ISBN: 1471-8197). Calvo Babio, N.; Rodeiro Pazos, D.; Varela Candamio, L.; Teixeira Soares, M. I.
 • Capítulo de libro
  Fernández, S.; Rodeiro, D.; Rodríguez, M.; Vivel, M. (2013): “¿Mujeres emprendedoras en la universidad” en el libro Emprender. Una perspectiva de género. Servicio de publicaciones de la UDC. PP. 111-126. ISBN: 978-84-9749-538-7.
 • Capítulo de libro
  “Actitud emprendedora: Un enfoque a través de los jóvenes y el género”. Isabel Neira Gómez, Marta Portela Maseda, Loreto Fernández Fernández, David Rodeiro Pazos. En: “Emprender: Una perspectiva de género”. Ana Jesús López Díaz (coord), Publicado por Servicio de Publicacións de Universidade de A Coruña, 2013. Pag.s 69-84. ISBN: 978-84-9749-538-7
 • Capítulo de libro
  “Fomento de la ‘emprendibilidad’ en la Universidad: del estudiante emprendedor al emprendedor profesional”. Loreto Fernández. En: “La Innovación a través del prisma del emprendimiento”, Nuria Calvo (coord.). pags. 5-20. Editado por Galebook, ISBN: 978-84-940735-1-9
 • Capítulo de libro
  “Educación en competencias emprendedoras”. María Bobillo. “La Innovación a través del prisma del emprendimiento”, Nuria Calvo (coord.). Editado por Galebook, ISBN: 978-84-940735-1-9
 • Libro
  Fernández, S. con outros membros da USC, BIC Galicia e a Confederación de Empresarios de Galicia (2012): “Global Entrepreneurship Monitor. Informe Ejecutivo Galicia 2011”. ISBN: 978-84-695-6179-9. ISSN: 1886-9319. Depósito legal: C 2074-2012.
 • Relatorios e conferencias en Xornadas/Congresos/Cursos
  “ARE SOCIAL AND HUMAN CAPITAL FACTORS DETERMINANTS OF ENTREPRENEURSHIP? A STUDY IN EUROPEAN COUNTRIES”. Autores: Nuria Calvo, Loreto Fernández, Isabel Neira, Marta Portela. GEM Conference, Barcelona, Xuño 2013.
 • Relatorios e conferencias en Xornadas/Congresos/Cursos
  “CULTURA Y CAPITAL SOCIAL: ANÁLISIS DE LA INTENCIÓN EMPRENDEDORA EN EUROPA”. NEIRA GÓMEZ, ISABEL. PORTELA MASEDA, MARTA; CALVO BABIO, NURIA; FERNÁNDEZ, LORETO. Xornadas AEDE, A Coruña, Julio 2013.
 • Relatorios e conferencias en Xornadas/Congresos/Cursos
  Emprendimiento tecnológico. ¿Una cuestión de género también en la universidad?,XXIII Jornadas Hispano-Luso de Gestión Científica, 7-9 Febreiro, 2013, Malaga, España (ISBN: 978-84-695-6928-3). Rodríguez Gulias, Maria; Fernandez López, Sara; Rodeiro Pazos, David; Vivel Bua, Milagros
 • Libros
  Rodeiro. D; Fernández, S.; Fernández, L.; Pombo, J.; Vivel, M.; Rodríguez, A.; Durán, P.; Otero, L. (2013): Informe de buenas prácticas para el fomento de la creación de empresas de base tecnológica (EBTs) y estudio de las estrategias de desinversión más apropiadas, ISBN: 978-84-695-8424-8.
Facebooktwitterlinkedininstagram