Novo Informe GEM: a situación do emprendemento en Galicia diante da crise da Covid-19

A rede GEM España vén de publicar Situación del emprendimiento en España ante la crisis del COVID-19, un novo informe (ao que podes acceder dende aquí) elaborado coas achegas de emprendedores e emprendedoras que colaboraron neste traballo, trasladando a súa experiencia durante o estado de alarma

O informe ofrece unha panorámica xeral que completamos dende GEM Galicia cun informe centrado nos datos aportados pola comunidade emprendedora galega. Coa súa colaboración, sabemos que o 10% das persoas que participaron neste estudo mantiveron a súa actividade de maneira presencial, mentres que un 51% orientou a súa actividade cara o teletraballo fronte ao 39% que tivo que pechar de maneira temporal.

O informe ofrece tamén datos desglosados sobre as medidas adoptadas polos emprendedores galegos ante o impacto da situación, expectativas de futuro e posibles solucións para afrontar os vindeiros meses.

 

TES ACCESO AQUÍ AO INFORME COMPLETO “A SITUACIÓN DO EMPREDEMENTO EN GALICIA ANTE A CRISE DA COVID-19”