Vindeiros eventos sobre emprendemento

XIII WORKSHOP DE INVESTIGACIÓN BASADA EN GEM (Pamplona, 6 de setembro de 2019)

A Universidade de Navarra invita a docentes e investigadores da comunidade universitaria a participar no VIII Workshop da Sección de Función Empresarial e Creación de Empresas de ACEDE e no XIII Workshop de Investigación baseado en GEM, que se celebrará o día 6 de setembro de 2019 en Pamplona. O lema elixido este ano é “Ecosistemas emprendedores: logros y retos”.

Call for abstracts: ata o 17 de xuño. Máis información

 

V Conferencia sobre Educación para Emprender – CEE’2019 (Porto, 13 setembro de 2019)

Esta Conferencia ten como obxectivo difundir experiencias e prácticas no eido da educación para emprender, proporcionando unha visión global sobre o tema. Por vez primeira comtémplase, á vez que presencialmente, a participación en remoto.

Call for abstracts: ata o 1 de xullo. Máis información

 

 

CIEM 2019 – 9.ª Conferência Ibérica de Empreendedorismo (Porto, 14-15 de Noviembre de 2019) 

A 9ª Conferencia Ibérica sobre o Espírito Empresarial – CIEM 2019 dá continuidade aos vencellos de intercambio entre os universos científicos e empresariais co propósito de compartir coñecementos, capacidades e experiencias e contribuíndo ao crecemento da economia baixo o tema: “Emprender e Internacionalizar”

Call for abstracts: ata o 15 de xuño. Máis información